BUDĚJOVICKÁ – VYZVANÁ SOUTĚŽ

Betonový ostrov uprostřed města. Prostor, kterým denně projde desítky tisíc lidí je určen k rychlému přechodu, bez možnosti i chuti se zdržet, zastavit, rozmyslet. Právě to vedlo společnost sídlící uprostřed tohoto ostrova ke snaze se pokusit o změnu.

Praha 4

Ideová soutěž: vítězný projekt
Revitalizace prostranství na Budějovické


Autoři: Petra Ciencialová, Kateřina Průchová, Tereza Thérová


Spolupráce: Jan K. Rolník

Hlavním úkolem v soutěži bylo vizuální propojení tří budov spadajících pod jednu společnost. Stejně palčivou otázkou byla kultivace prostředí, ve kterém tráví její zaměstnanci většinu času nebo zjednodušení navigace a orientace v prostoru před těmito budovami. My si k tomuto výčtu přidali také absenci zeleně, chyběl nám výhled do zeleně i možnost pobytu v zeleni nebo pod ní. To nás vedlo k vytvoření jednoduchých cest / koridorů, které zmiňované budovy propojují. Cesty jsme vytyčily barevnými plochami, konstrukcí z trelážového systému a popínavou zelení. Kombinací všech tří složek (barevné plochy, ocelová konstrukce, zeleň) by se prostranství proměnilo v atraktivní prostor, vhodný k pobytu, odpočinku nebo umožňující kulturní či jiné společenské akce.

OSTROV

Piazzetta mezi budovami České Spořitelny je v kontextu okolí velmi výrazným ostrovem šedi, s absencízeleně, ostrovem letní výhně – naše instalace na tyto problémy reagují v každé fázi