LÁZEŇSKÁ JÍDELNA

Rekonstrukce bez zásadních stavebních úprav, očištění nánosů vzniklých v průběhu předchozích rekonstrukcí, barevné vymezení, zpřehlednění prostoru a zjednodušení orientace.

Třeboň


Studie: 2021
Realizace: –
Rozsah: 168m²


Autoři: Ing. arch. Petra Ciencialová, Ing. arch. Kateřina Průchová

Zadáním bylo rámcově dodržet současné rozložení jednotlivých prostorů, zachovat vchody a východy, ale dodat prostoru světlo a volnost. Přirozeného a logického vymezení velkého prostoru jsem dosáhli pomocí rozdílných barev, které zároveň podporují funkci jídelny a nenásilně vytvářejí jednoduchý řád a systém. Použití klidných barev a materiálů vycházejících z náplně prostoru.

Před x Po

Axo