TŘEBOŇSKÝ SAUNOVÝ SVĚT

Vytvořit jasný prostor, s logickou orientací. Použít přírodní a uvěřitelné materiály. Vycházet z historie hlavní budovy lázní. Nová budova Třeboňských lázní potřebovala vše zmíněné, ale především aktivní zapojení architektů.

Třeboň

Studie: 2021
Realizace: 2022
Rozměry: 1040m²


Autoři: Ing. arch. Petra Ciencialová, Ing. arch. Kateřina Průchová


Fotil: Radek Úlehla

K projektu nově vznikající budovy lázní v Třeboni jsme byli pozváni až v momentě začátku stavby. Bylo tedy velmi málo času na dispoziční a hmotové změny, o málo více času na změny interiéru. Návrh musel respektovat již stávající nosný sloupový systém budovy. Nové dispozice se tak snaží mezi sloupy proplétat a vytvářet prostor pro sauny, páry a rekreaci. Vstupní hala vás vtahuje dovnitř do útrob budovy. Přes šatny se návštěvník dostává k prvním atrakcím v podobě páry a ochlazovacích bazénků. Druhé patro nabízí využití více včetně několika odpočíváren s výhledem do zeleně. V budově jsou použity materiály odkazující se k budově ze 70. let minulého století. Pokračujeme tedy s lokálně umístěným drceným kamenem, světlou dlažbou a dřevěným obkladem, to vše doplňují prvky z betonu v podobě umyvadel nebo ledovačů.